Wróć do listy


produktów

29.03.2024

Archetypy w Twojej Marce: Jak je Określić i Co Ci Dadzą?

Natalia Adamiec

Archetypy, wprowadzone przez Carla Junga, to uniwersalne wzorce i symbole obecne w ludzkiej psychologii, które odgrywają kluczową rolę w sposób, w jaki postrzegamy i reagujemy na różne bodźce. Te głęboko zakorzenione w nas symboliki i schematy zachowań można znaleźć w mitologii, snach oraz w marketingu, gdzie są wykorzystywane do tworzenia spójnego wizerunku marki oraz skutecznej komunikacji. Rozpoznawanie i stosowanie archetypów w Twojej marce może znacznie wpłynąć na jej postrzeganie w mediach społecznościowych i nie tylko, pomagając tworzyć trwałe relacje z klientami oraz ułatwiać identyfikację Twojej marki z konkretnymi uniwersalnymi wartościami i emocjami. W następnych sekcjach artykułu przyjrzymy się bliżej, jak określić archetyp Twojej marki oraz jakie strategie wdrażania archetypów w komunikacji marki mogą przynieść najlepsze wyniki.

Rozumienie archetypów marki

Archetypy są uniwersalnymi wzorcami zachowań, które mogą być wykorzystywane do budowania silnej tożsamości marki. Podobnie jak typy osobowości, marka może być postrzegana jako osoba z własną twarzą i charakterem, co determinuje jej wartości, autentyczność i konkurencyjność na rynku. Silne archetypy nadają marce więcej charyzmy niż te, które opierają się jedynie na wyglądzie zewnętrznym. Używanie archetypów pozwala zdefiniować tożsamość marki i stworzyć spójny wizerunek.

Wyróżniamy 12 klasycznych archetypów marki, z których każdy ma swoje charakterystyczne cechy:

 1. Niewinny
 2. Sierota
 3. Wojownik
 4. Opiekun
 5. Poszukiwacz
 6. Kochanek
 7. Mędrzec
 8. Głupiec
 9. Twórca
 10. Władca
 11. Magik
 12. Przeciętny człowiek

Każdy z nich pełni określoną rolę i może wpływać na emocje oraz percepcję konsumentów.

Archetypy marki to podstawowe, uniwersalne wzorce zachowań, wartości i cech, które są głęboko zakorzenione w psychologii ludzkiej i kulturze. Marki przyjmują archetypy, aby komunikować swoją tożsamość i nawiązać emocjonalną więź z klientami. Są one ściśle związane z misją i wizją firmy, a ich określenie wymaga dokładnej analizy i zrozumienia marki oraz jej docelowej grupy odbiorców.

Dlaczego archetypy są kluczowe dla Twojej marki

Marki, które dostosowują się do wewnętrznego archetypu konsumenta, zwiększają szanse na przyciągnięcie i utrzymanie ich uwagi. Jest to możliwe dzięki temu, że archetypy pomagają w tworzeniu silnej marki pracodawcy, co prowadzi do lojalnych pracowników i pozytywnej kultury firmy. Ponadto, jasno zdefiniowany archetyp marki umożliwia wyróżnienie się spośród konkurencji i przyciągnięcie określonej grupy docelowej.

 • Połączenie emocjonalne: Archetypy tworzą emocjonalną więź z konsumentami, czyniąc markę bardziej relatywną i zapadającą w pamięć.
 • Decyzje konsumenckie: Mogą nieświadomie wpływać na decyzje konsumentów.
 • Spójność w brandingu: Kluczowa dla budowania silnej marki, gdzie archetypy pomagają utrzymać spójność we wszystkich działaniach brandingowych .

Marki dostosowane do konkretnego archetypu mają większe szanse na długotrwały sukces i zbudowanie lojalnej bazy klientów. Archetypy mogą również pomóc w tworzeniu porządku w chaotycznych sytuacjach i stanowić solidną podstawę dla strategii marketingowych. Są one używane w storytellingu, aby tworzyć angażujące narracje, które rezonują z konsumentami. Zrozumienie archetypów, które rezonują z docelową grupą odbiorców, pozwala marketerom tworzyć komunikaty i wizualizacje, które odpowiadają ich wartościom, motywacjom i obawom.

Przegląd 12 klasycznych archetypów

Archetypy marki można podzielić na cztery główne grupy, które odzwierciedlają różne pragnienia i cele konsumentów: Stabilność i kontrola, Pozostawienie dziedzictwa, Pragnienie przynależności oraz Niezależność i spełnienie. Każda z tych grup zawiera archetypy, które pomagają markom w budowaniu silnych, emocjonalnych więzi z klientami.

 • Stabilność i kontrola: Do tej grupy należą archetypy takie jak Władca (Ruler) i Opiekun (Caregiver), które są związane z markami dążącymi do zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności, np. Rolex i Johnson & Johnson.
 • Pozostawienie dziedzictwa: Archetypy takie jak Twórca (Creator) i Magik (Magician) skupiają się na innowacyjności i transformacji, przykładami mogą być LEGO i Disney.
 • Pragnienie przynależności: Archetypy takie jak Każdy człowiek (Everyman) i Kochanek (Lover) podkreślają znaczenie bliskości i wspólnoty, np. IKEA i Kinder Bueno.
 • Niezależność i spełnienie: Do tej kategorii należą Poszukiwacz (Explorer) i Bohater (Hero), które motywują do wyzwań i przygód, Subaru i Nike są tego przykładami.

Marki, identyfikując się z określonymi archetypami, mogą lepiej komunikować swoje wartości i budować spójny wizerunek. Pozwala to na stworzenie unikalnej tożsamości, która rezonuje z emocjami i oczekiwaniami konsumentów.

Jak określić archetyp swojej marki

Aby określić archetyp swojej marki, należy przeprowadzić kilka kluczowych kroków, które pomogą w zrozumieniu jej głębi i sposobu komunikacji z odbiorcami:

 1. Zrozumienie marki i jej odbiorców:
  • Przeprowadź dogłębną analizę marki, jej wartości, misji oraz stylu komunikacji.
  • Zidentyfikuj emocje, które marka wywołuje u odbiorców oraz jej pozycjonowanie na rynku.
 2. Badanie i analiza:
  • Pamiętaj, że archetypy mogą występować w różnych intensywnościach, a marka może reprezentować więcej niż jeden archetyp.
  • Dokonaj szeroko zakrojonego badania i analizy, aby dokładnie zrozumieć markę i jej docelową grupę odbiorców.
 3. Określenie docelowej grupy odbiorców i ich potrzeb:
  • Zidentyfikuj docelową grupę odbiorców oraz ich potrzeby, motywacje i wartości, co pomoże w wyborze odpowiedniego archetypu.
  • Znajomość docelowej grupy odbiorców ułatwia wybór właściwego archetypu dla Twojej marki.

Podążając za tymi krokami, możesz dokładnie określić, który archetyp najlepiej pasuje do Twojej marki, co pozwoli na stworzenie bardziej spójnego i przyciągającego uwagę wizerunku.

Strategie wdrażania archetypu w komunikacji marki

Aby skutecznie wdrożyć archetyp marki w komunikacji, ważne jest, aby przestrzegać kilku kluczowych strategii:

 1. Określenie głosu i tonu marki zgodnie z wybranym archetypem:
  • To pierwszy krok w kierunku spójnej komunikacji. Głos marki powinien odzwierciedlać charakter i wartości archetypu, np. przyjazny i inspirujący dla archetypu „Twórca”.
 2. Projektowanie identyfikacji wizualnej zgodnej z archetypem:
  • Kolory, typografia, i styl grafiki powinny być dopasowane do wybranego archetypu, aby wzmacniać jego przekaz w każdym punkcie kontaktu z klientem.
 3. Konsekwentne stosowanie archetypu we wszystkich kanałach marketingowych:
  • Od reklamy, przez media społecznościowe, po treści na stronie internetowej i opisy produktów. Spójność jest kluczowa, aby wzmocnić rozpoznawalność marki i jej przekaz.

Przykłady firm, które odniosły sukces, stosując strategie archetypów w swojej komunikacji, to między innymi Dove, Red Bull, Lego, Apple, i Coca-Cola. Te marki zrozumiały, jak ważne jest, aby ich komunikacja była spójna z wybranym archetypem, co pozwoliło im na zbudowanie silnej i rozpoznawalnej tożsamości marki. Regularna ocena skuteczności strategii marki i wprowadzanie niezbędnych dostosowań gwarantuje, że komunikacja pozostaje aktualna i rezonuje z odbiorcami.

Podsumowanie i przyszłość archetypów w budowaniu marki

Zrozumienie i zastosowanie archetypów w strategii marki to kluczowy krok, który może zdecydowanie przyczynić się do budowania silniejszej i bardziej spójnej tożsamości firmy. Poprzez dokładne określenie i wprowadzenie odpowiedniego archetypu, marki są w stanie nawiązać głębszą, emocjonalną więź z odbiorcami, co przekłada się na większe zaangażowanie i lojalność klientów. Warto podkreślić, jak ważna jest nie tylko wybór właściwego archetypu, ale również konsekwentne stosowanie go we wszystkich aspektach komunikacji marki.

Przyjmowanie i integracja archetypów w komunikacji marki wymaga dokładnej analizy i zrozumienia zarówno marki, jej celów, jak i odbiorców. Dlatego sprawdzałeś archetypy swojej marki? Skuteczne wykorzystanie archetypów pozwala nie tylko wyróżnić się na rynku, ale też budować trwałe i znaczące relacje z konsumentami. Ostatecznym celem jest stworzenie unikalnej opowieści marki, która będzie rezonować z odbiorcami na wielu poziomach, przynosząc korzyści zarówno konsumentom, jak i marce.