Wróć do listy


produktów

19.06.2024

Czym jest Phubbing i jakie zagrożenia za sobą niesie?

Małgorzata Kowalska

Phubbing, czyli zaniedbywanie bezpośrednich relacji na korzyść urządzeń mobilnych, staje się coraz bardziej widoczne w dobie cyfrowej komunikacji. Mimo że technologia umożliwia nam utrzymywanie kontaktu z osobami daleko od nas, równocześnie może nas oddzielać od tych, którzy są blisko. W naszym dzisiejszym artykule przyjrzymy się nieco bliżej temu zjawisku. Zapraszamy do lektury!

Czym jest Phubbing?

Phubbing to połączenie angielskich słów „phone” (telefon) i „snubbing” (lekceważenie). Odnosi się do ignorowania towarzystwa na rzecz korzystania z telefonu. Zjawisko to jest powszechne w sytuacjach towarzyskich, gdzie, zamiast angażować się w bezpośrednią rozmowę, osoby skupiają swoją uwagę na ekranach smartfonów. To zjawisko szczególnie nasila się w kontekście mediów społecznościowych, gdzie ciągłe powiadomienia i aktualizacje skłaniają do nieustannego sprawdzania telefonu.

Phubbing a relacje międzyludzkie:

Phubbing, czyli ignorowanie osób obecnych na rzecz urządzeń mobilnych, ma znaczący wpływ na relacje międzyludzkie. Osoby regularnie dopuszczające się phubbingu mogą być odbierane jako niegrzeczne czy niewrażliwe, co z czasem eroduje ich relacje z innymi. To zachowanie może prowadzić do nieporozumień, konfliktów i uczucia odrzucenia wśród osób bliskich, takich jak współmałżonkowie czy członkowie rodziny.

Znaczenie w mediach społecznościowych:

W ramach mediów społecznościowych, gdzie interakcje są szybkie i ciągłe, phubbing nabiera szczególnie negatywnego wymiaru. Platformy te są zaprojektowane, by przyciągać uwagę użytkownika jak najdłużej, co może prowadzić do zaniedbywania życia osobistego na rzecz wirtualnego. Nadmierne zaangażowanie w media społecznościowe i ciągła potrzeba bycia „na bieżąco” mogą zaburzać codzienne interakcje i ograniczać głębokość osobistych relacji.

Jak radzić sobie z Phubbingiem?

Radzenie sobie z phubbingiem wymaga świadomego podejścia i często zmiany nawyków. Oto kilka kroków, które mogą pomóc zminimalizować ten problem:

  • Edukacja i podnoszenie świadomości: Pierwszym krokiem w walce z phubbingiem jest uświadomienie sobie i innym, jego negatywnych skutków na relacje interpersonalne. Organizowanie warsztatów, dyskusji czy kampanii informacyjnych na temat wpływu nadmiernej obecności cyfrowej na jakość życia może otworzyć oczy na problem.
  • Ustalanie zasad: Jasno określone zasady korzystania z urządzeń mobilnych w domu, pracy czy podczas spotkań towarzyskich mogą pomóc w ograniczeniu phubbingu. Może to obejmować ustalenie stref wolnych od elektroniki lub specjalnych godzin, kiedy telefony i inne urządzenia są odkładane na bok.
  • Wyłączanie powiadomień: Nieustanne dźwięki i światełka powiadomień mogą skutecznie rozpraszać i zachęcać do ciągłego sprawdzania telefonu. Wyłączenie powiadomień, zwłaszcza w czasie spędzanym z rodziną lub przyjaciółmi, może znacząco pomóc w utrzymaniu uwagi na rozmówcy.
  • Określanie „czasu bez ekranów”: Regularne planowanie czasu bez dostępu do elektroniki może wzmacniać relacje i zapewniać odpoczynek od świata cyfrowego.
  • Używanie aplikacji wspierających zarządzanie czasem: Istnieje wiele aplikacji, które pomagają monitorować i ograniczać czas spędzony na telefonie czy komputerze. Używanie takich narzędzi może pomóc w zarządzaniu nawykami związanymi z urządzeniami elektronicznymi.
  • Otwarta komunikacja o potrzebach: Regularne rozmowy o tym, jak technologia wpływa na nasze życie i relacje, mogą pomóc w lepszym zrozumieniu potrzeb i oczekiwań wszystkich osób w gospodarstwie domowym czy zespole pracowniczym.

A Wy co o tym sądzicie?


Źródło: socialpress.pl/2024/05/phubbing-a-relacje-miedzyludzkie