Dobre praktyki komunikacji z MrPost

Współpracujmy na partnerskich zasadach :)


Akceptacja postów:

 1. Zaplanowane do publikacji posty otrzymasz drogą email, do akceptacji.
 2. Jeśli masz jakieś uwagi/korekty do postów, prosimy wysyłaj je zbiorczo do wszystkich postów w 1 mailu.
 3. Posty zaakceptowane nie podlegają ponownej zmianie (w takich sytuacjach zmiana grafiki/treści liczona jest jako kolejny post).
 4. Brak korekt i odpowiedzi oznacza akceptację postów.

Pamiętaj, że działamy wg wspólnie określonych celów. Trzymamy się opracowanej Strategii Social Media. Jeśli chcesz zmienić kierunek/styl działań – omówmy to na spotkaniu.
Materiały:

 1. Materiały, które mamy wykorzystać przesyłaj drogą mailową lub wgrywaj na Dropbox pod wskazany URL (otrzymasz mailem).
 2. Jakie materiały możesz nam przesyłać?
  • Ofertę, katalog, folder, ulotki, cennik, ofertę w Word itp.
  • Zdjęcia z życia firmy, zdjęcia produktów,  zdjęcia pracowników itp.
  • Informacje o promocjach, wydarzeniach firmowych (targi, nowe produkty, nowy pracownik).
 3. W przypadku, gdy branża jest wysoce wyspecjalizowana, zachodzi konieczność dostarczania dodatkowych treści:
  • Zdjęć (produktowych/realizacji) wraz z opisem do przeredagowania,
  • Linków do stron internetowych (artykuły, portale, inne źródła).
 4. Należy również podkreślić, że w przypadku braku strony internetowej, jak również ze względu na wyspecjalizowaną branżę niezbędna jest komunikacja oraz weryfikacja postów pod względem merytorycznym przez Państwa.
 5. Pomysły na posty wysyłaj minimum 48h przed planowaną publikacją.  Posty dodatkowe „nagłe”, które mamy dodać tego samego dnia – liczymy cenę x3 za taki post.

Jak działamy w zakresie prowadzenia profilu?

 1. Komunikujemy się zgodnie z powyższymi dobrymi praktykami.
 2. Publikujemy posty i konfigurujemy kampanie reklamowe.
 3. Na początku każdego miesiąca (do 3 dni roboczych) otrzymujesz raport z efektów. 
 4. Co miesiąc spotykamy się na 30 minutowe spotkanie przez Google Meet i podsumujemy efekty, konsultujemy kolejne cele oraz plan działań.

Jak działamy w zakresie kampanii reklamowych?

 1. Ustalamy z Tobą szczegóły tj. cel biznesowy, grupę docelową, budżet, pomysły. 
 2. Tworzymy docelowe treści i kreacje, konfigurujemy kampanię, ustawiamy analitykę.
 3. Uruchamiamy kampanię.
 4. Monitorujemy co 5 dni efektywność reklam i dokonujemy optymalizacji.
 5. Po zakończeniu kampanii otrzymujesz raport z efektów.
 6. Spotykamy się na 30 minutowe spotkanie poprzez Google Meet i podsumujemy efekty, konsultujemy kolejne cele oraz przedstawiamy plan działań na kolejną kampanię.